koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/224 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/603 ze dne 22.2.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

  3/224                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  schválit výstup sociální služby odborné sociální poradenství, ID 8349954, poskytovatele Statutární město Ostrava, IČO 00845451, z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a uzavřít s tímto subjektem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/224                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  schválit Dodatek č. 2 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.