Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/224 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/603 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

3/224 17. 3. 2021
1. rozhodlo

schválit výstup sociální služby odborné sociální poradenství, ID 8349954, poskytovatele Statutární město Ostrava, IČO 00845451, z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a uzavřít s tímto subjektem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/224 17. 3. 2021
2. rozhodlo

schválit Dodatek č. 2 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.