koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/225 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/604 ze dne 22. 2. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020

  3/225                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01  Český Těšín, o prodloužení doby realizace projektu „Modernizace výtahu v domově pro seniory - dostupnost a bezpečnost všem“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/225                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019, příjemci dotace Slezská diakonie, IČO 65468562, dle předloženého materiálu

  3/225                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02356/2020/SOC ze dne 15. 7. 2020 se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Modernizace výtahu v domově pro seniory - dostupnost a bezpečnost všem“ z 30. 6. 2021 na 30. 11. 2021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.