koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/227 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/608 ze dne 22. 2. 2021

  3/227                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.