koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/228 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/611 ze dne 22. 2. 2021

   

  3/228                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost o poskytnutí účelové investiční dotace církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, na projekt „Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/228                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 350.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  3/228                         17. 3. 2021
  3. bere na vědomí

  žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, na projekt "Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2021“dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  3/228                         17. 3. 2021
  4. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 412.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2021“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  3/228                         17. 3. 2021
  5. bere na vědomí

  žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o.,
  IČO 26941007, na projekt "Senior Pas Moravskoslezského kraje 2021“dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  3/228                         17. 3. 2021
  6. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 505.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Senior Pas Moravskoslezského kraje 2021“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.