koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/231 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 12/738 ze dne 15. 3. 2021

  č. 8/416 ze dne 25. 1. 2021

  3/231                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu a) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 76.897 Kč pro financování „Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – druhá výzva“

  3/231                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon účelově určený na financování uznatelných nákladů v souladu s dotačním programem „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – druhá výzva“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.