koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/233 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/619 ze dne 22. 2. 2021

  3/233                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  předat k hospodaření organizaci Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, Lidická 507/56, Ostrava, IČO 64628116, pozemek parc. č. 248/29, zahrada, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

  3/233                         17. 3. 2021
  2. schvaluje

  dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 64628116, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

  3/233                         17. 3. 2021
  3. vydává

  dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 2) tohoto usnesení

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.