koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/24 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/74 ze dne 30. 11. 2020

  2/24                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  a)    žádost obce Háj ve Slezsku o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  b)   žádost Sdružení obcí Jablunkovska o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  2/24                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  a)    poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, v celkové výši 2.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na rekonstrukci Hasičské zbrojnice č.p. 156, Háj ve Slezsku, Smolkov, s termínem použití v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

  b)   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, v celkové výši 1.405 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení vybavení hasičů SOJ při protipovodňových zásazích, s termínem použití v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

  2/24                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  a)    uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  b)   uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.