koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /240 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje        

  č. 10/619      ze dne 22. 2. 2021

  3/240                         17. 3. 2021
  1. schvaluje

  dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední škola a Základní škola,
  Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

  3/240                         17. 3. 2021
  2. vydává

  dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.