Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /240 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 10/619      ze dne 22. 2. 2021

3/240 17. 3. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Střední škola a Základní škola,
Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu

3/240 17. 3. 2021
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.