Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/242 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/627 ze dne 22. 2. 2021

3/242 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2021 příjemcům:

a)    KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s., IČ 09549978, ve výši 1.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora Krajské Atletické Akademie Ostrava 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

b)   RAUL, s.r.o., IČ 25608673, v maximální výši 3.200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostrava Beach Open 2021; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    Český atletický svaz, IČ 00539244, v maximální výši 800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Czech Indoor Gala 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021

d)   RWR s.r.o., IČ 27793460, v maximální výši 480.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní tenisový turnaj mužů 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021

3/242 17. 3. 2021
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s., IČ 09549978, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   RAUL, s.r.o., IČ 25608673, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Český atletický svaz, IČ 00539244, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   RWR s.r.o., IČ 27793460, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

3/242 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, evidenční číslo smlouvy 00828/2020/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČ 05127246, jímž se prodlouží časová použitelnost dotace do 30. 6. 2021, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

3/242 17. 3. 2021
4. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, evidenční číslo smlouvy 6311/2020/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků Česká asociace stolního tenisu, IČ 00676888, jímž se prodlouží časová použitelnost dotace do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.