koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/243 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/630 ze dne 22.2.2021

  3/243                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  seznam subjektů navržených k podpoře dle podmínek programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2021 – TJ/SK vyhlášeného Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČO 70926379, včetně výše příspěvku dle přílohy č. 4 tohoto materiálu

  3/243                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 příjemci Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 30.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2021 – pro tělovýchovné, tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní příspěvkové organizace měst a obcí (TJ/SK) a činnosti a rozvoje Servisních center sportu (SCS) působících v rámci České unie sportu (ČUS) na území Moravskoslezského kraje (MSK)“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.