Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/245 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/628 ze dne 22.2.2021

3/245 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc k zajištění financování nákupu výukových pomůcek pořízených v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství, s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 12. 2021, a to po obdržení dotace z Ministerstva zemědělství, a za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci uvedeného dotačního programu, příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.600 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.