koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/246 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/620 ze dne 22. 2. 2021

  3/246                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádosti příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 2

  3/246                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod ve výši 20.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Futsal club Ostrava, z.s., U Školy 454, 739 32 Vratimov, IČO 03883051, na projekt „Celoroční podpora žen Futsal Baník Ostrava v Extralize ČR žen“

  3/246                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Futsal club Ostrava, z.s., U Školy 454, 739 32 Vratimov, IČO 03883051, na projekt „Celoroční podpora žen Futsal Baník Ostrava v Extralize ČR žen“

  3/246                         17. 3. 2021
  4. rozhodlo

  neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod ve výši 13.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Futsal club Ostrava, z.s., U Školy 454, 739 32 Vratimov, IČO 03883051, na projekt „International U19_W / Visegrád 4 Futsal Cup, Ostrava 2019“

  3/246                         17. 3. 2021
  5. rozhodlo

  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Futsal club Ostrava, z.s., U Školy 454, 739 32 Vratimov, IČO 03883051, na projekt „International U19_W / Visegrád 4 Futsal Cup, Ostrava 2019“

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.