Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/247 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/616 ze dne 22. 2. 2021

3/247 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informace o posunutí termínu konání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 na rok 2022

3/247 17. 3. 2021
2. rozhodlo

schválit závazek Moravskoslezského kraje pro rok 2022 ve výši 2.700.000 Kč vyvolaný schválením účasti sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2022 dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.