koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/248 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/635 ze dne 22. 2. 2021

  3/248                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  „Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2019“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.