koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/249 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/644 ze dne 22. 2. 2021

  3/249                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, ze dne 2. 2. 2021 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výstavba stínidla pro slony v Zoo Ostrava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/249                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, na realizaci projektu „Výstavba stínidla pro slony v Zoo Ostrava“ ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  3/249                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.000.000 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.