koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/25 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 96/8413 ze dne 21. 9. 2020

  2/25                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost o poskytnutí účelové dotace obce Horní Lomná na opravu opěrné zdi mostní konstrukce a mostu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/25                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. h) Statutu Zajišťovacího fondu účelovou investiční dotaci obci Horní Lomná, IČO 00535974, na opravu opěrné zdi mostní konstrukce, ve výši 500 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2020 do 31. 5. 2021

  2/25                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s obci Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.