Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/251 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/638 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/1121/1 ze dne 30. 9. 2004

3/251 17. 3. 2021
1. schvaluje

16. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.