koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/252 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/633 ze dne 22.2.2021

  k usnesením zastupitelstva kraje

  č. 7/762 ze dne 14.3.2018

  č. 12/1466 ze dne 13.6.2019

  3/252                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost obce Dolní Lomná, IČO 00535966, ze dne 31. 12. 2020, včetně doplnění ze dne 26. 1. 2021, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04429/2018/ŽPZ, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  3/252                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019 a uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04429/2018/ŽPZ, s obcí Dolní Lomná, IČO 00535966, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a časové použitelnosti dotace, s odůvodněním dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.