koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/253 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesením rady kraje

  č. 10/643 ze dne 22. 2. 2021

  č. 4/310 ze dne 14.12.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17.12.2020

  3/253                         17. 3. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2021-2022 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.