Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/255 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018

č. 10/641 ze dne 22. 2. 2021

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 12/1461 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1968 ze dne 4. 6. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

3/255 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Doubrava ze dne 28. 12. 2020 o změnu uznatelných nákladů projektu s názvem „Ozdravný pobyt ZŠ Doubrava“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3/255 17. 3. 2021
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020 a uzavřít Dohodu o narovnání č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04059/2019/ŽPZ, ve znění Dohody o narovnání ev. č. 04059/2019/ŽPZ/1, s obcí Doubrava, IČO 00562424, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, jejímž předmětem je změna vymezení uznatelných nákladů projektu „Ozdravný pobyt ZŠ Doubrava“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.