koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/256 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/636 ze dne 22. 2. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  3/256                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 21. 1. 2021 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Rýmařova v roce 2021 (Regionální monitoring)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/256                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, na realizaci projektu „Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Rýmařova v roce 2021 (Regionální monitoring)“ ve výši 1.100.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2021 a uhrazených do dne 31. 1. 2022 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  3/256                         17. 3. 2021
  3. bere na vědomí

  žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 22. 1. 2021 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Měření znečištění ovzduší vzorkovači pro identifikaci zdrojů znečišťování na dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji 2021“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  3/256                         17. 3. 2021
  4. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, na realizaci projektu „Měření znečištění ovzduší vzorkovači pro identifikaci zdrojů znečišťování na dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji 2021“ ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2021 a uhrazených do dne 31. 1. 2022 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.