Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/257 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/645 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1053 ze dne 13.12.2018

3/257 17. 3. 2021
1. rozhodlo

o rozdělení pořizované Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na dvě samostatné aktualizace – Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

3/257 17. 3. 2021
2. ukládá

odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit pořízení oddělené Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.