Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/264 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1062 ze dne 31. 5. 2021

4/264 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Termín: 17. 6. 2021

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.