koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/264 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1062 ze dne 31. 5. 2021

  4/264                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Termín: 17. 6. 2021

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.