koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/27 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/73 ze dne 30. 11. 2020

  2/27                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % ze stanoveného odvodu Kč 225.000 za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO 00845451, na projekt výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Muglinov

  2/27                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO 00845451, na projekt výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Muglinov

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.