koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/270 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 16/985 ze dne 10. 5. 2021

  4/270                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské služby ČR, o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/270                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 1.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení 2 ks terénních čtyřkolek pro potřeby Horské služby oblast Jeseníky a Beskydy, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

  4/270                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.