koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/271 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1235 ze dne 31. 5. 2021

  č. 10/519 ze dne 22. 2. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 3/141 ze dne 17. 3. 2021

  4/271                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  dopis Rady města Ostravy ze dne 12. 5. 2021 určený zastupitelstvu kraje ve věci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/271                         17. 6. 2021
  2. schvaluje

  obsah odpovědi Radě města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.