koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/272 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1085 ze dne 31. 5. 2021

  4/272                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost obce Mořkov o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/272                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mořkov, IČO 00298191, ve výši 200 tis. Kč na zásahové ochranné prostředky pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mořkov, s časovou použitelností od 3. 5. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

  4/272                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít s obcí Mořkov, IČO 00298191, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.