Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/272 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1085 ze dne 31. 5. 2021

4/272 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost obce Mořkov o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/272 17. 6. 2021
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Mořkov, IČO 00298191, ve výši 200 tis. Kč na zásahové ochranné prostředky pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mořkov, s časovou použitelností od 3. 5. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

4/272 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít s obcí Mořkov, IČO 00298191, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.