koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/273 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1084 ze dne 31. 5. 2021

  4/273                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout účelové investiční dotace:

  a)    v celkové výši 3.150 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany Sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

  b)   obci Dobratice, IČO 00577057, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

  c)    obci Staré Hamry, IČO 00297241, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

  d)   městu Vítkov, IČO 00300870, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

  e)    městu Břidličná, IČO 00295906, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

  f)     městu Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, v maximální výši 1.966.561,00 Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

  g)   obci Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 00296856, v maximální výši 262.625 Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

  h)   obci Řepiště, IČO 00577031, v maximální výši 1.811.798 Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,

  i)      obci Sedlnice, IČO 00298352, v maximální výši 1.443.977 Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022

  j)     obci Šilheřovice, IČO 00300730, v maximální výši 665.888,50 Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města s termínem použití od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022

  4/273                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s:

  a)    obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  b)   obcí Dobratice, IČO 00577057, obcí Staré Hamry, IČO 00297241, městem Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  c)    městem Břidličná, IČO 00295906, městem Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, obcí Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 00296856, obcí Řepiště, IČO 00577031, obcí Sedlnice, IČO 00298352, obcí Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.