Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/274 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1087 ze dne 31. 5. 2021

4/274 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

a)    žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace k zabezpečení úkolů JPO IV Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/274 17. 6. 2021
2. rozhodlo

změnit výši poskytnuté dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým:

a)    usnesení č. 3/146 bod 2. písm. a) ze dne 17. 3. 2021, a to znění textu „neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 16.450 tis. Kč“ na text „neinvestiční účelovou dotaci ve výši 400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 20.450 tis. Kč“, dle předloženého materiálu

b)   usnesení č. 3/149 bod 2. ze dne 17. 3. 2021, a to znění textu  „poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, účelovou dotaci ve výši 4.000 tis. Kč na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje“ na text „poskytnout České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dotaci na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v celkové výši 4.000 tis. Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.320 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 2.680 tis. Kč“, dle předloženého materiálu

4/274 17. 6. 2021
3. rozhodlo

a)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00670/2021/KH, uzavřené dne 7. 4. 2021 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění podíl investiční a neinvestiční části dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00619/2021/KH, uzavřené dne 6. 4. 2021 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění podíl investiční a neinvestiční části dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.