koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/276 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1079 ze dne 31. 5. 2021

  4/276                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  informaci o nákupu

  a)    50 sestav vzduchových izolačních dýchacích přístrojů, 44 ks přenosných elektrocentrál, 2 ks přenosných měřících zařízení, 180 ks ochranných oděvů, 40 párů nitrilových rukavic, 30 balení jednorázových nitrilových rukavic, 180 párů ochrany sluchu a 180 párů návleků na obuv pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje

  b)   3 ks nafukovacích stanů s bezdušovou konstrukcí, 1 technického automobilu, 7 ks GPS GSM lokátorů do auta, 7 ks interních teploměrů a 7 ks kompresorových autochladniček pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

  4/276                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  darovat

  a)    50 sestav vzduchových izolačních dýchacích přístrojů, 44 ks přenosných elektrocentrál, 2 ks přenosných měřících zařízení, 180 ks ochranných oděvů, 40 párů nitrilových rukavic, 30 balení jednorázových nitrilových rukavic, 180 párů ochrany sluchu a 180 párů návleků na obuv vybraným obcím Moravskoslezského kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  b)   3 ks nafukovacích stanů s bezdušovou konstrukcí, 1 technický automobil, 7 ks GPS GSM lokátorů, 7 ks interních teploměrů a 7 ks kompresorových autochladniček České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

  4/276                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít smlouvy s 

  a)    vybranými obcemi Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  b)   Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.