koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/277 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1086 ze dne 31. 5. 2021

  4/277                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  darovat

  a)    17 ks prvosledových cisternových automobilových stříkaček se speciální technologií pro sledování polohy a monitoring a on-line přenos informací, které byly pořízeny v rámci projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013, reg. č. CZ.1.1.10/1.4.00/04.01751

  b)   16 ks cisternových automobilových stříkaček ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny, které byly pořízeny v rámci projektu „Nákup hasičských vozidel pro výrobu a dopravu pěny“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013, reg. č. CZ.1.10/1.4.00/04.01747

  c)    15 ks čidel, 15 ks datových rozvaděčů, 13 ks vizuálně akustických zařízení a 1 ks softwaru, které byly pořízeny v rámci projektu „CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“, který byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.1.02/5.1.00/12.16940

  České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje,
  IČO 70884561

  4/277                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.