koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/278 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1088 ze dne 31. 5. 2021

  4/278                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost spolku Moravskoslezská kreativní akademie, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 10. 5. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/278                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Moravskoslezská kreativní akademie, z.s., IČO 07159889, na výdaje související s realizací projektu „Vraťme děti ke sportu“ ve výši 1.997,12 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

  4/278                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Moravskoslezská kreativní akademie, z.s., IČO 07159889, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.