koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/279 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1082 ze dne 31. 5. 2021

  4/279                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/279                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vodní záchranné službě ČČK Slezská Harta, pobočnému spolku, IČO 70645493, ve výši 500 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Investiční dotace – Výstavba Základny na vodním díle Slezská Harta“, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

  4/279                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, pobočným spolkem, IČO 70645493, dle přílohy č 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.