koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/28 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/78 ze dne 30. 11. 2020

  2/28                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost Libora Václavíka - LIBROS o prodloužení termínu realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/28                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  prodloužit časovou použitelnost dotace Liboru Václavíkovi - LIBROS, IČO 12697281 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1197 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

  2/28                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00857/2019/KH, uzavřené dne 4. 4. 2019 s Liborem Václavíkem - LIBROS, IČO 12697281, jímž se mění termín realizace projektu a termín předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.