koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/282 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1098    ze dne 31. 5. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 11/1212    ze dne 13. 3. 2019

  4/282                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 27.000 Kč ze stanoveného odvodu 30.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Evolution Brothers s.r.o., se sídlem Potoční 3180, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 06589405, na projekt „FM City fest“

  4/282                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Evolution Brothers s.r.o., se sídlem Potoční 3180, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 06589405, na projekt „FM City fest“

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.