koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/283 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1100 ze dne 31.5.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17.12.2020

  č. 3/154 ze dne 17.3.2021

  4/283                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  4/283                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 15 předloženého materiálu

  4/283                         17. 6. 2021
  3. bere na vědomí

  žádost města Studénka, IČO 00298441 o změnu účelu projektu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 3/154 ze dne 17. 3. 2021 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

  4/283                         17. 6. 2021
  4. rozhodlo

  o změně uznatelných nákladů ve smlouvě s městem Studénka, IČO 00298441 a uzavřít s žadatelem smlouvy dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

  4/283                         17. 6. 2021
  5. rozhodlo

  nahradit přílohu č. 2 materiálu k němuž přijala usnesení č. 3/154 ze dne 17. 3. 2021, přílohou č. 18 předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.