koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/284 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č.19/1099 ze dne 31.5.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17.12.2020

  č. 3/157 ze dne 17.3.2021

  4/284                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 3 - 10 předloženého materiálu

  4/284                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 14 – 21 předloženého materiálu

  4/284                         17. 6. 2021
  3. bere na vědomí

  žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 11 - 13 předloženého materiálu

  4/284                         17. 6. 2021
  4. rozhodlo

  neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

  4/284                         17. 6. 2021
  5. bere na vědomí

  žádost společnosti Colour Production, spol. s r. o., IČ 25830210, o změnu názvu a účelu projektu schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 3/157 ze dne 17. 3. 2021 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

  4/284                         17. 6. 2021
  6. rozhodlo

  změnit v bodě 3 usnesení zastupitelstva kraje č. 3/157 ze dne 17. 3. 2021, v příloze č. 2, pod poř. číslem 2 u příjemce dotace Colour Production, spol. s r. o., IČO 25830210, název projektu z „Colours of Ostrava“ na „Colours of Ostrava a COLOURS UNIVERSE“, požadovanou výši dotace z 3.000 tis. Kč na 4.100 tis. Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.