koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/286 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1102 ze dne 31. 5. 2021

  4/286                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost obce Heřmanovice ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Dopravní značení pro záchranu vesnické památkové rezervace devastované tranzitem kamionů“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/286                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Heřmanovice, IČO 00295981, s odůvodněním dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.