koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/288 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1112 ze dne 31.5.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17.12.2020

  4/288                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost subjektu Slezský železniční spolek, IČO 05424089 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.196.580 Kč na projekt „Poznávací vlaky po OKR a výletní vlaky do ZOO Ostrava, sezóna 2021“

  4/288                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Slezský železniční spolek, IČO 05424089, na projekt „Poznávací vlaky po OKR a výletní vlaky do ZOO Ostrava, sezóna 2021“, v maximální výši 70,94 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 2.196.580 Kč, s časovou použitelností od 1. 6. 2021 do 20. 10. 2021, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.