koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/29 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/77 ze dne 30. 11. 2020

  2/29                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  podnět občana kraje ze dne 21. 8. 2020 k uplatnění zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/29                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  nerealizovat kroky směřující ke změně právní úpravy dle bodu 1. tohoto usnesení

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.