Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/29 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/77 ze dne 30. 11. 2020

2/29 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

podnět občana kraje ze dne 21. 8. 2020 k uplatnění zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/29 17. 12. 2020
2. rozhodlo

nerealizovat kroky směřující ke změně právní úpravy dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.