koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/290 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 19/1947 ze dne 21.4.2016

  k usnesením rady kraje

  č. 2/18 ze dne 16.11.2020

  č. 19/1106 ze dne 31. 5. 2021

  4/290                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Karvinsko, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu

  4/290                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Karvinsko, s obcí Petrovice u Karviné, IČO 00297585, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.