Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/290 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1947 ze dne 21.4.2016

k usnesením rady kraje

č. 2/18 ze dne 16.11.2020

č. 19/1106 ze dne 31. 5. 2021

4/290 17. 6. 2021
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Karvinsko, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu

4/290 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Karvinsko, s obcí Petrovice u Karviné, IČO 00297585, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.