koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/291 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 20/1260 ze dne 14.6.2021

  4/291                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  informaci o připravované spolupráci při přípravě a realizaci stavby „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba“

  4/291                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  uzavřít Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba“ se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/291                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  o závazku v letech 2026 - 2032 v celkové výši 83 mil. Kč k zajištění spolufinancování realizace stavby „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba“

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.