koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/292 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 16/998 ze dne 10. 5. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  č. 3/179 ze dne 17. 3. 2021

  4/292                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/292                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  změnit v usnesení č. 3/179 ze dne 17. 3. 2021 v bodě 2. text „ve výši 5.000 tis. Kč“ na text „ve výši 11.000 tis. Kč“, dle předloženého materiálu

  4/292                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  změnit v usnesení č. 3/179 ze dne 17. 3. 2021 v bodě 2. text „vzniklých v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 a uhrazených do 23. 7. 2021“ na text „vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, v případě osobních nákladů a nákladů na spotřebu energií uhrazených do 17. 1. 2022“, dle předloženého materiálu

  4/292                         17. 6. 2021
  4. rozhodlo

  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 00910/2021/ZDR s organizací Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.