koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/293 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1127 ze dne 31. 5. 2021

  4/293                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  přijaté usnesení z Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 26. 5. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/293                         17. 6. 2021
  2. schvaluje

  dodatek č. 26 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

  4/293                         17. 6. 2021
  3. vydává

  dodatek č. 26 ke zřizovací listině dle bodu 2. tohoto usnesení

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.