Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /295 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1117 ze dne 31. 5. 2021

4/295 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 32 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

4/295 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 32 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.