koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/296 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 45/3982 ze dne 28. 8. 2018

  č. 94/8214 ze dne 17. 8. 2020

  č. 14/864 ze dne 12. 4. 2021

  č. 19/1119 ze dne 31. 5. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  4/296                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 350 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dotace studia studentů Lékařské fakulty“, vzniklých v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 a uhrazených do 31. 8. 2022, resp. v případě osobních nákladů do 30. 9. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  4/296                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 36 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „XI. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity“, s časovou použitelností od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.