koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/297 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1118 ze dne 31. 5. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  4/297                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci MAYFAIR, s.r.o., IČO 65140371, ve výši 800 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Mayfair - příklad kvalitní spolupráce Multidisciplinárního týmu 2021“, vzniklých v období od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 31. 12. 2021, resp. v případě osobních nákladů do 20. 1. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.