koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/298 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1116 ze dne 31. 5. 2021

  4/298                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  a)    neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Fakultní nemocnici Ostrava, IČO 00843989, ve výši 1.572.282 Kč na realizaci projektu „Sledování vývoje protilátkové odpovědi na COVID-19 u obyvatelstva MS kraje“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

  b)   neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Fakultní nemocnici Ostrava, IČO 00843989, ve výši 1.981.500 Kč na realizaci projektu „Koagulopatie u COVID-19“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

  c)    neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Spolek zdravotně postižených občanů a jejich přátel, IČO 69610355, ve výši 80.000 Kč na realizaci projektu „Rekondiční pobyt“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.