Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/299 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1125 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/184 ze dne 17. 3. 2021

4/299 17. 6. 2021
1. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., IČO 48401129, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 2. tohoto usnesení

4/299 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., IČO 48401129, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.