koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/30 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/84 ze dne 30. 11. 2020

  2/30                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektů realizovaného z dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/30                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  a)    prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1190 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

  b)   prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1797 ze dne 5. 3. 203, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

  c)    prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1797 ze dne 5. 3. 203, bod 2) písmeno b) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

  2/30                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  a)    uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00854/2019/KH, uzavřené dne 12. 4. 2019 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  b)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00779/2020/KH, uzavřené dne 6. 4. 2020 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  c)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00780/2020/KH, uzavřené dne 6. 4. 2020 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.